41º14'10.6"N 1º49'26.0"E

El 21 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Pesca. La jornada se centra a recordar que cal canviar la manera com el món gestiona la pesca per assegurar poblacions sostenibles i ecosistemes oceànics saludables.

En les últimes dècades hem anat comprovant com el fons marí no és una font de recursos inesgotable totalment resistent a l’agressió de l’activitat humana, com ens podíem haver pensat anteriorment.

La sobrepesca i les arts de pesca no selectives, com l’arrossegament, són un dels factors humans que ajuden que cada cop tinguem menys peix i menys variat als nostres oceans.

Al Port de Sitges comptem amb la Confraria de Sant Elm, una de les primeres del litoral català, que aposta per la pesca artesanal, utilitza tècniques tradicionals sense malmetre altres comunitats animals o vegetals de l’ecosistema marí. Estem davant d’un tipus de pesca responsable i sostenible.

Si apostem per aquest tipus de pesca, i consumim el peix pescat amb mètodes artesanals estem afavorint la preservació de l’ecosistema marí, i la perdurabilitat d’un dels oficis més antics i entranyables, practicat de la manera més tradicional, poc industrialitzada, i respectuosa amb el medi ambient.

La Confraria de Sitges posa en valor la pesca artesanal creant una marca identificativa del peix, pescat a les nostres costes, anomenada Peix de Sitges. Una marca diferencial en qualitat, tradició i preu just.

[/ vc_column] [/ vc_row]