Deixalles no, gràcies

La conscienciació amb el medi ambient ha anat creixent en els darrers anys, i el Port de Sitges  ha estat un dels pioners en el tractament de residus i la preservació del medi ambient i de la naturalesa que envolta tot l’entorn de Sitges.