40º14'10.6"N 1º49'26.0"E
Telèfon
+34 93 894 26 00
Telèfon
Skip to main content

Deixalles no, gràcies

La conscienciació amb el medi ambient ha anat creixent en els darrers anys, i el Port de Sitges  ha estat un dels pioners en el tractament de residus i la preservació del medi ambient i de la naturalesa que envolta tot l’entorn de Sitges.

Informació a Proveïdors

Com a part fonamental del correcte funcionament de la nostra activitat, periòdicament avaluem els serveis que els nostres proveïdors ens proporcionen, basant-nos en paràmetres com el compliment del termini, qualitat en el servei i comportament ambiental, entre altres. En cas de no complir amb les nostres expectatives, seran informats per escrit perquè ens puguin aportar propostes de solució encaminades a aconseguir de nou un grau de satisfacció adequat.