40º14'10.6"N 1º49'26.0"E
Telèfon
+34 93 894 26 00
Telèfon

En el conjunt de millores que estem realitzant al port a part de les tasques dutes a terme a la façana marítima també estem arreglant la del moll de ponent. El Port de Sitges es posa guapo!