40º14'10.6"N 1º49'26.0"E
Telèfon
+34 93 894 26 00
Telèfon
Skip to main content

L’acord, valorat molt positivament per totes les parts, donarà cobertura als treballadors de 47 ports i dàrsenes esportives

El Port de Sitges-Aiguadolç va signar divendres passat el primer Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de Catalunya juntament amb la resta de ports de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), en el qual per primera vegada es regularitzen les condicions de treball del sector. Fins ara, les relacions laborals dins l’àmbit de ports i dàrsenes esportives venien determinades per altres convenis que en cap cas recollien les especificitats pròpies d’aquests serveis nàutics.

conveni-laboral-ports-catalans

Amb la signatura d’aquest acord, Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma de tot l’Estat a registrar un conveni d’aquestes característiques, que donarà cobertura als treballadors de 47 ports i dàrsenes esportives. La vigència del document s’estendrà des d’ara i fins al 31 de desembre de l’any 2020.

Entre d’altres millores, el conveni inclou una clàusula molt àmplia sobre subrogació, la possibilitat de jubilació parcial voluntària per aquells treballadors menors de 65 anys o mesures en matèria de protecció social en els casos de malaltia i accident de treball. A més a més, se’n preveu la creació d’un Observatori per a la igualtat d’oportunitats sectorials i es blinda la seva ultraactivitat, sent totalment vàlid fins a la signatura d’un nou acord.

El conjunt dels signants valoren molt positivament l’acord i la bona predisposició i voluntat present en tots els components de la Comissió Negociadora.