40º14'10.6"N 1º49'26.0"E
Telèfon
+34 93 894 26 00
Telèfon
Skip to main content

Catalunya està en el seu mínim històric de reserves d’aigua i és per això que demanem la col·laboració de tots els que feu servir les instal·lacions per aplicar mesures que ajudin a reduir el consum d’aigua.

A continuació us fem arribar una sèrie de mesures que el Port aplicarà seguint els consells i les indicacions de Ports de la Generalitat així com de l’Ajuntament de Sitges.

—Queda totalment prohibida la neteja de les embarcacions professionals i esportives a raig o a pressió amb aigua dolça. Es prega als usuaris que, en cas d’haver de netejar l’embarcació, utilitzin cubell i esponja.

—Es reduirà la pressió de l’aigua en tot el recinte.

—Només es podrà regar per a la supervivència de les plantes si es fa amb aigües regenerades o aigües freàtiques en hores de baixa insolació, fent servir la mínima quantitat indispensable.

—No es podrà netejar els carrers o mobiliari urbà que hi hagi dins de les instal·lacions del Port excepte casos d’emergència com accidents, incendis, risc sanitari o risc de seguretat viària.

—Fer un ús racional de l’aigua, no deixeu les aixetes obertes. Si veieu alguna fuita preguem que aviseu quan abans a la recepció del Port per tal de solucionar-ho.

—Es realitzarà regularment un control de consum d’aigua a les torretes. En cas de detecció d’un mal ús, el Port podria optar per altres mesures, com talls d’aigua en determinades franges horàries.

— També es podran dur a terme controls de consums als locals que duen a terme la seva activitat dintre el port (tallers, restauració, nàutiques, etc.) En cas de detecció d’incompliment es podrà arribar a fer talls d’aigua.

L’escenari d’emergència està estructurat en tres fases segons la gravetat de l’estat de sequera. De moment, només s’aplicarà la fase Emergència 1, però si persisteix la situació de manca de precipitacions i les reserves d’aigua continuen a la baixa, s’activaran la resta de fases.

[/ vc_column] [/ vc_row]