40º14'10.6"N 1º49'26.0"E
Telèfon
+34 93 894 26 00
Telèfon

BASES DEL CONCURS “I Mostra d’Art Urbà”

BASES DEL CONCURS “I Mostra d’Art Urbà”

L’empresa promotora del concurs és Fundació Cultural Port de Sitges Aiguadolç (Torre de Capitania s/n, 08870 de Sitges amb NIF G-63879050) amb el suport de Port Aiguadolç Sitges SA) Torre de Capitania s/n, 08870 de Sitges amb NIF A08837247).

PARTICIPACION Y LIMITACIONES

1) La participació tindrà caràcter gratuït. Els artistes seleccionats rebran 150€ en concepte       de material per a poder executar la seva obra. La seva participació en l’esdeveniment suposa l’acceptació de les següents bases.

2) No podran participar en el present concurs, els empleats, familiars, persones que poguessin merèixer un tracte de favor per part del jurat, o reunits dels membres que gestionen el concurs.

PREMIS DEL CONCURS

 • El concurs té un únic premi de 150€ per a un dels participants. El guanyador serà triat pel vot de totes les persones que visitin l’esdeveniment i valorin les obres, inclosos els participants i el Jurat.

SISTEMA D’OBTENCIÓ DEL PREMI

 • Els participants hauran de pintar en les parets del port una obra lliure amb temàtica marítima o relacionada amb Sitges. Els organitzadors del concurs no entraran a valorar el disseny de l’artista abans de la realització del concurs ni durant. Cada artista és lliure de fer el que vulgui sempre que compleixi amb la temàtica.
 • Els concursants que no compleixin amb la temàtica seran desqualificats del concurs automàticament.
 • El concurs depèn de l’habilitat dels participants, així doncs, serà un jurat format per 3 persones qui, al costat de les votacions dels visitants i els altres artistes, prendrà la decisió final.
 • El jurat estarà facultat per a resoldre tota qüestió de la seva competència que no hagués quedat establerta de manera explícita en aquestes bases.

MECÀNICA DE COBRAMENT DE PREMIS

 • El lliurament del premi s’efectuarà sempre una vegada hagi finalitzat el concurs.
 • Si quan el concurs finalitzi el guanyador no està present pel motiu que fora, se li farà arribar el premi a través de transferència o un altre mètode de pagament.
 • Els concursants hauran de facilitar les seves dades personals a l’organització per al seu posterior contacte i decidir conjuntament les seves prioritats per a aquest pagament en cas de no estar present.
 • El guanyador o guanyadora del premi consent (i per això dóna la seva autorització) al fet que es comuniqui a l’empresa col·laboradora, així com a l’empresa de missatgeria o al banc, les seves dades personals, amb l’única fi de poder fer lliurament del premi.
 • Els noms dels participants i per descomptat, el del guanyador, seran publicats si és necessari en els mitjans que decideixi l’organització.
 • El premi serà abonat en un termini màxim de 15 dies des de la finalització de l’esdeveniment. Per a registrar incidències, els guanyadors podran dirigir-se al correu info@fundacioportdesitges.com. Ni la Fundació Cultural Port de Sitges Aiguadolç ni Port de Sitges, ni les empreses col·laboradores estaran obligades a fer-se responsable d’incidències tècniques insalvables, o aquelles que estiguin fora del seu control.

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 • Els participants facilitaran dades veraces i comprovables a l’efecte de realitzar el lliurament dels premis.
 • Estaran prohibits els missatges polítics i/o les ofenses cap a col·lectius i similars. El Port de Sitges es guarda el dret a prendre les mesures oportunes sobre aquest tema.
 • Els participants i guanyador/a reconeixen la gratuïtat del concursos i, per tant, eximeixen a Port de Sitges i les empreses promotores, de les incidències que puguin ocórrer.
 • Els participants han d’assistir a l’esdeveniment entre el dissabte 13 i Diumenge 14 d’Abril a l’efecte de que l’obra estigui acabada abans del Diumenge a les 18.00h.
 • El no compliment per part dels participants de les normes aquí descrites, donarà legitimitat a Port de Sitges, a prendre les mesures oportunes destinades a evitar abusos i fraus, eximint el lliurament de diners per a material o premis a aquells que no compleixin els requisits aquí especificats.

 

ANNEX MODIFICACIÓ
ANNEX Al CONDICIONAT DEL LA 1r MOSTRA D’ART URBANO

PER ACORD DE L’ORGANITZACIÓ S’HAN PRODUÏT LES SEGÜENTS ADAPTACIONS Al CONDICIONAT GENERAL:

1 – PREMIS DEL CONCURS

 • El concurs té un únic premi de 500€ per a un dels participants. El guanyador serà triat per totes les persones que visitin l’esdeveniment i que participin de la votació, havent-hi dues opcions per a votar.
  1 – Mitjançant urna i paperetes (70%)
  2 – A través dels “M’Agrada” de les Xarxes socials (30%)