Documents d'interes sobre el Diploma Turístic de Catalunya

¿Que és el Diploma Turístic de Catalunya?

El Diploma Turístic de Catalunya és el reconeixement a la institució, corporació, entitat o establiment que hagi destacat per la seva activitat en favor del foment del turisme a Catalunya i a la internacionalització de la nostra destinació.


Aquest guardó té com a objectiu reconèixer l’esforç i la dedicació en favor del turisme i ser un instrument per estimular comportaments professionals i actuacions que col·laborin a millorar la imatge turística de Catalunya i dels serveis turístics.

A qui va dirigit?

A les persones físiques, institucions, corporacions, entitats o establiments relacionats amb activitats turístiques o d’interès turístic que hagin contribuït al desenvolupament turístic de Catalunya.

El Port de Sitges obté el Diploma Turístic de Catalunya

El Port de Sitges va obtenir aquesta distinció l’any 1999 com a reconeixement a la seva llavor en pro del turisme nàutic català.