Documents d'interes sobre el BIOSPHERE

Diplomes BIOSPHERE del Port de Sitges
¿Que és el BIOSPHERE?

Biosphere Responsible Tourism és la marca que reconeix a les certificacions que compleixen amb els requisits del Sistema de Turisme Responsable que atorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR), entitat nascuda com a resultat de la Conferència Mundial de Turisme Sostenible (1995) patrocinada per la UNESCO, el PNUMA, la OMT i la Comissió Europea. El principal objectiu del ITR sempre ha estat la promoció dels principis de la Carta Mundial de Turisme Sostenible.

El Port de Sitges obté la distinció Biosphere Costa Barcelona l’any 2017

L’any 2017 la concessionària del Port de Sitges decideix unir-se al BIOSPHERE i el seu compromís de Turisme Responsable.


Gracies a aquest sistema integral de gestió se li ofereix al usuari un turisme desenvolupat d’una manera racional que pot contribuir a la promoció de models de turisme nous no agressius i al medi ambient des d’una perspectiva de enriquiment social i cultural.

Beneficis directes del distintiu de Compromís de Qualitat Turística
  • Contribuir a la creació, desenvolupament i implantació de productes i serveis turístics sostenibles que fomenten l’ús respectuós del patrimoni natural i cultural, i que transmetin els valors del destí i la seva identitat a través de l’experiència turística
  • Integrar la sostenibilitat en las polítiques, operacions i pràctiques de gestió
  • Participar en la gestió del destí i recolzar el benestar econòmic, social i cultural de les comunitats locals
  • Reduir la generació de residus en las activitats turístiques, mitjançant la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització
  • Millorar la qualitat de l’agua reduint el consum, evitant la contaminació, eliminant els vessaments i minimitzant la producció de materials i substàncies químiques perilloses
  • Implementar tecnologies y processos eco-eficients en totes les àrees de la industria turística, incloent els edificis, les infraestructures, la gestió de recursos i el transport
  • Promoure la màxima implantació d’energies renovables