Documents d'interes sobre la Bandera Blava

¿Que és la Bandera Blava?

La Bandera Blava és un guardó anual i un sistema de certificació de la qualitat ambiental desenvolupat per la FEE des de 1987. Promou i premia la participació en iniciatives ambientals voluntàries de les autoritats municipals, la població local i visitant i els agents del sector del turisme.


Els criteris per obtenir la Bandera Blava s’agrupen en quatre àrees: Qualitat de les aigües de bany, Informació i educació ambiental, Gestió ambiental i Seguretat, serveis i instal·lacions.

El Port de Sitges renova la Bandera Blava al 2015

El Port de Sitges obté la bandera blava de forma consecutiva des de l’any 1998.

Beneficis directes de l'obtenció de la Bandera Blava
  • Millora continua en una bona gestió ambiental 
  • Bones pràctiques ambientals per usuaris d’embarcacions i proveïdors de serveis i cura de l’entorn aquàtic 
  • Augment del grau de consciència ambiental